PRIME NUMBERS

Krzysztof Cywiński & Teresa Książek

PRIME NUMBER BETWEEN PRIME NUMBERS. BREAKTHROUGH THEOREM

Każdy matematyk natychmiast zada sobie pytanie: to szekspirowskie „wiele hałasu o nic” czy też Polka, jako pierwsza w historii polskiej matematyki zostanie uhonorowana The Fields Medal? Zupełnie inną kwestią jest to, czy zechciałaby przyjąć, gdyż obok rozlicznych zalet ma jedną wielką wadę: chorobliwą skromność. Pan G.J. Perelman to przy niej ekstrawertyk. W świecie fizyków teoretyków i matematyków na brak ekscentrycznych zachowań nie można się uskarżać, lecz są pośród nich ludzie, którzy swoimi dziwactwami potrafią w osłupienie wprawić nawet tych zawodowych dziwaków, którzy jako matematycy są nimi niejako z mocy definicji.

Artykuł I przedstawia zdumiewającą zależność. Podobną odkrył C.F. Gauss, która została udowodniona dopiero 100 lat później i na cześć odkrywcy została nazwana Twierdzeniem o Liczbach Pierwszych: TLP. Więc może ta hipoteza stanie się Wielkim Twierdzeniem o Liczbach Pierwszych: WTLP?

Artykuł II umożliwia sprytnemu matematykowi na samodzielne przeprowadzenie dowodu.

Artykuł III  Co wiemy o rozmieszczeniu liczb pierwszych?

Artykuł IV Model rozmieszczania się liczb pierwszych w krótkich przedziałach: dowód poprawności.

Każdy może wyrobić sobie zdanie własne i do tego zachęcam.

Zaszczycony Autor

Notatnik to luźniejsze uwagi natury ogólniejszej, które nie mogły zostać umieszczone z oczywistych względów w pozostałych sekcjach. To także linki do filmów, tytuły interesujących książek, artykułów, mniej znane anegdoty i treści edukacyjne: pop-learning.

Proszę pobierz materiały PDF i zobacz video

Please download PDFs and watch video

Artykuł I

Wideo part I

Artykuł II

Wideo part II

Artykuł III

Wideo part III

Artykuł IV

Wideo part IV

Artykuł V

Wideo part V