PRIME NUMBERS

PRIME NUMBER BETWEEN PRIME NUMBERS. BREAKTHROUGH THEOREM

O liczbie liczb pierwszych między n 2 i (n +1) 2

Proszę pobierz materiały PDF

Please download PDFs

Zawartość

Artykuł I przedstawia zdumiewającą zależność. Podobną odkrył C.F. Gauss, która została udowodniona dopiero 100 lat później i na cześć odkrywcy została nazwana Twierdzeniem o

Liczbach Pierwszych: TLP. Więc może ta hipoteza stanie się Wielkim Twierdzeniem o Liczbach Pierwszych: WTLP?

Każdy może wyrobić sobie zdanie własne i do tego zachęcam.

Zaszczycony Autor