PRIME NUMBERS

PRIME NUMBER BETWEEN PRIME NUMBERS. BREAKTHROUGH THEOREM

A new research perspective in the prime number theory

Article II: Nowa perspektywa badawcza w teorii liczb pierwszych

Paper II: A new research perspective in the prime number theory

Zawartość

Artykuł II umożliwia sprytnemu matematykowi na samodzielne przeprowadzenie dowodu.

Każdy może wyrobić sobie zdanie własne i do tego zachęcam.

Zaszczycony Autor