PRIME NUMBERS

PRIME NUMBER BETWEEN PRIME NUMBERS. BREAKTHROUGH THEOREM

A new research perspective in the prime number theory

Article IV: Model rozmieszczania się liczb pierwszych w krótkich przedziałach: dowód poprawności

Paper IV:

Zawartość

Artykuł IV: Model rozmieszczania się liczb pierwszych w krótkich przedziałach: dowód poprawności

Przypomnijmy zaproponowany w poprzednich artykułach model pokazujący kaskadowy
mechanizm generowania się liczb pierwszych, którego formalny zapis ilustruje następujące
twierdzenie:
Niech k oznacza liczbę liczb pierwszych między n i 2n+ 1 , a c liczbę liczb pierwszych
między n2 i (n+1)2

Każdy może wyrobić sobie zdanie własne i do tego zachęcam.

Zaszczycony Autor